Viļakas muzejs

Ekskursijas Latviešu, Krievu un Angļu valodās
Adrese: Balvu iela 13, Viļaka, Balvu novads
T.: +371 28386859 - Rita Gruševa
, vadītāja 
E-pasts - vilakamuzejs@balvi.lv

Ekskursijas Viļakas pilsētā, Viļakas apkārtnē un Stompaku purvā, 
Viļakas ezera salas pastaigu taka.

Valentīna Beča

Ekskursijas Latviešu un Krievu valodās
T.: +371 29227201
E-pasts - ditlova@inbox.lv
Ekskursijas
Žīguru pagastā

Anna Āze - vides gids

Ekskursijas Latviešu un Krievu valodās
T.: +371 26567080
E-pasts - annaaze@inbox.lv
Ekskursijas Žīguros un apkārtnē 

Ivars Logins - novadpētnieks

Ekskursijas Latviešu un Krievu valodās
T.: +371 29406755
Ekskursijas Viļakas apkārtnē. Tuva pilskalnu, svētvietu un akmeņu tēma!