Dabas takas un pārgājienu maršruti Viļakas apkaimē

Piedāvājam dažāda garuma dabas takas un pārgājiena maršrutus Viļakas apkaimē.

Vairākas dabas takas līdz 3 km ir marķētas arī dabā, kā arī drīzumā tiks marķēta zaļo dzelzceļu maršruts “Green ways” Rīga –Ērgļi – Viļaka, pārējie maršruti dabā nav marķēti. 

Visa informācija par dabas takām, pārgājienu maršrutiem un velomaršrutiem apkopota
  Google maps.

Google maps karte vēl tiks papildināta ar aktuālo informāciju un jauniem maršrutiem.

Populārākas dabas takas Viļakas pusē -

  • Viļakas ezera salas pastaigu taka 

  • Stompaku purvu dabas taka  (maršruts dabā marķēts)

  • Stiglovas dabas taka  (maršruts dabā marķēts)

  • Liepnas upes ielejas pārgājiena ekotūrisma maršruti (Eko tūrisma maršruti, dabā nav marķēti)