4. Starptautiskais  glezniecības plenērs ,,Valdis Bušs 2020”

2020. gada 13.-24.jūlijā Viļakas novadā 4. reizi notiks glezniecības plenērs, kurā šogad piedalīsies trīs mākslinieki no Latvijas, divi no Lietuvas un viens no Igaunijas. Plenēra laikā tapušo darbu izstāde tiks atklāta 23.jūlijā Viļakas novada muzeja izstāžu zālē Klostera ielā 1.

Viļakas novada pašvaldība sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru ceturto gadu organizēs starptautisko glezniecības plenēru “Valdis Bušs 2020”, kas tiek rīkots Rotko centra rezidenču programmas ietvaros. Plenērs “Valdis Bušs 2020” tiek organizēts Viļakā, kas ir pazīstama un ar plašu vēsturi bagāta pilsēta Latvijas austrumos, un tā ir Latvijas ainavu meistara Valda Buša dzimtā puse. Ceram, ka šogad taps skaisti Baltijas valstu mākslinieku darbi, kuri papildinās Viļakas novada domes mākslas darbu kolekciju.


3. Starptautiskais  glezniecības plenērs ,,Valdis Bušs 2019”

"2019.gada  15.-27. jūlijā Viļakā notika  jau 3. Starptautiskais  glezniecības plenērs ,,Valdis Bušs 2019”. Plenēra dalībnieki iepazinās ar Valda Buša daiļradi, kurā apvienojas ekspresīvi kāpināts, pasaules redzējums, pilns vitāla spēka, dekorativitātes un personīga pārdzīvojuma. Dalībniekiem bija iespēja izbaudīt Latgales ainavas, vietējo cilvēku, kultūras mantojuma kolorītu. Apvienot savos darbos plenēra laikā gūtos gan personiskos, gan  dabas rosinātos pārdzīvojumus. Darbi ataino katra plenēra dalībnieka atšķirīgo māksliniecisko rokrakstu un skarto tēmu daudzveidību. Plenērā akvareļtehnikā  darbojās filozofisku noskaņu un atturīgu krāsu gammu meistare Beate  Gjersvold  (Norvēģija). Ar skrupulozu pieeju darbiem un fotogrāfisku realitāti atklājās Laila Seidel ( Vācija). Melanie Ludwig (Austrija) veidoja savu plenēra iespaidu stāstu izmantojot kompozīcijās cilvēka figūru. Košus krāsu triepienus un dekorativitāti atainoja savos darbos Andrew Smith (Lielbritānija).  Daudzslāņaina, krāsaina un  emocionāla mirkļa iespaida meistars  Yoes Rizal (Indonēzija). Brīvi, ar atvēzienu  krāsas, formas un ritmus darbos tvēra Aivis Pīzelis (Latvija),” tā par glezniecības plenēra norisi raksta plenēra kuratore Elita Teilāne.

Viļakas novada dome ar Latgales kultūras programmas finansiālu atbalstu ir izdevusi 3. starptautiskā glezniecības plenēra „Valdis Bušs 2019” katalogu. Katalogā ir apskatāms šīs vasaras plenēra mākslinieku paveiktais. Mākslinieki Aivis Pīzelis (Latvija), Andrew Smith (Lielbritānija), Jus Rizal (Indonēzija), Melanie Ludwig (Austrija), Laila Seidel (Vācija), Beate Gjersvold (Norvēģija) ir atklājuši savas domas par glezniecību, dalību plenērā un Latviju.

Jaunie katalogi ir pieejami ikvienam interesentam Viļakas novada domē Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļā un Viļakas novada muzejā un Tūrisma informācijas centrā.  .