Ontana Slišāna Upītes kultūrvēstures muzejs

Adrese: Akas laukums 1, c. Upīte, Šķilbēnu pag., Balvu novads
T.: +371 64546277, +371 29868786 – Ligita Spridzāne, muzeja vadītāja
upites.muzejs@gmail.comhttps://www.upite.lv/, www.facebook.com: @NKMCupite
GPS: 57.026364, 27.675411

Ontana Slišāna Upītes kultūrvēstures muzejs, Upītes tautas nams un Upītes bibliotēka atrodas zem viena jumta un kopā veido Upītes Nemateriālās kultūras centru. Muzejs piedāvā apgūt tradicionālās amatnieku prasmes turpat uz vietas, kā piemēram, aušanu lielajās stellēs, Ziemeļlatgales jostu aušanu celu tehnikā, salmu cepuru pīšanu, mezglošanu un stabuļu darināšanu.Upīte ievērojama ar to, ka vienīgie Ziemeļlatgalē izzina, pēta, saglabā, attīsta un nodod tālāk dančus, rotaļas un spēles. 

Muzeja eksponātu kolekcija unikāla ar tādiem priekšmetiem kā 

  • Upītes apkārtnes maizes ližu kolekcija
  • ganu baltalkšana mizas taures
  •  visas Ontana Slišāna sarakstītās grāmatas.

Katru rudeni muzejā notiek visvecākais latgaliešu dziesmu un dzejas festivāls "Upītes Uobeļduorzs".

2019. gadā Upītes kultūrtelpa tika iekļauta nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā. Tā ir daļa no vēsturiskā Abrenes apriņķa, kas unikāla ar saglabāto un dzīvo Ziemeļlatgales latviešu (latgaliešu) kultūras mantojumu, tradīcijām un valodu. Upītes kultūrtelpā robežojas un mijiedarbojas Baltinavas un Šķilbēnu izlokšņu areāli, kā arī vēsturisko lauku centru (miestu) Viļakas un Baltinavas ietekmes areāli. 

Muzeja darba laiks:

Piektdiena  11.00-16.00
Sestdiena   11.00-16.00

Citās dienās un laikos iepriekš pieteikties!