Maija dziedājumi 

Ceļmalu krusts ir Latgalei un Balvu novadam raksturīgs nesenā pagātnē piekoptās lūgšanu, bet tagad atjaunota viena no skaistākajām un vairāk kā 100 gadus senām, maija mēneša katoliskajām tradīcijām - Maija dziedājumu Dievmātes godam vieta.  Krusts ceļmalā un ar to saistītās darbības ir viena no senākajām un skaistākajām tradīcijām Viļakas novadā. Ciemu krusti maija vakaros pulcēja ciema ļaudis uz dievkalpojumu, kad ticīgie lūdzas un pateicas Dievmātei, dzied garīgās dziesmas Dievmātes godam un skaitītas lūgšanas, gūst mieru sirdī un skaidrāku darbības virzienu nākotnes darbiem.

Ceļmalu krusts -  simbolizē cilvēku katoļticību, garīgo un vēsturisko mantojumu.

Viļakas pusē (bijušajā novada teritorijā) atrodas 47 ceļmalu koka krucifiksi un 16 no tiem atrodas Susāju pagastā, kas ir unikāla kultūrvēstures ainavas sastāvdaļa.  (dati no Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes):

• Kupravas pagastā ir viens krucifikss pie katoļu baznīcas.

• Medņevas pagastā atrodas 13 krucifiksi: Aizgalīnes, Aizpurves, Bahmatovas, Brontu, Janapoles, Kangaru, Loduma, Lozdovas, Lāšku, Medņevas, Rogovsku, Slotukalna vēsturisko ciemu krucifiksi, Viduču kapu krusti.

• Susāju pagastā ir 17 krucifiksi: Birznieku, Egļevas, Geinovas, Gurinovas, Ilziņu, Karigovas, Keišu, Kravaļu, Meirovas, Peisu, Pōkšovas, Skockovas, Susāju, Svilpovas, Tepenīcas, Vonogovas vēsturisko ciemu krucifiksi un Vēdeniešu kapu krusts.

• Šķilbēnu pagastā ir 10 krucifiksi Bākarovas, Komugreivas, Lotušu, Pakašovas, Rekovas centra, Stiglovas, Svičovas, Sviļevas, Vilkovas un Zelču vēsturisko ciemu krucifiksi.

• Vecumu pagastā 5 ciemos atrodas krucifiksi - Borisovas centrā, Cūkines,  Goršānu,  Upmalas un Ūlasu vēsturisko ciemu krucifiksi.

• Viļakā krusts atrodas pie Viļakas Romas katoļu baznīcas.

Reģionā ir saglabājusies arī psalmu dziedāšanas tradīcija un svētceļojums uz Aglonu.