Viļakas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo baznīca

Adrese: Eržepoles iela 61, Viļaka, Balvu novads
GPS: 57.193173, 27.666219
Iepriekš pieteikties!

Baznīca ir krusvteida plānojuma Bizantijas tipa baznīca ar pieciem simetriski izvietotajiem kupoliem. Tā atrodas Viļakas visaugstākajā punktā - 120 m virs jūras līmeņa (seno latgaļu Eržepoles pilskalnā), kā arī baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. No šī uzklana labi pārredzama pilsētas panorāma.

Pirmo pagaidu baznīcu iekārtoja 1867. gadā priesteris Aleksejs Popovs, kad viņš tika pārcelts no Balviem uz Viļaku. Augot draudzei 1868. gadā tika nodibināta Eržepoles draudze un vienlaicīgi tika uzsākta arī jaunā dievnama celtniecība par Svētās Sinodes piešķirtajiem līdzekļiem. 1871.gada 6.jūnijā baznīcu iesvētīja Polockas un Vitebskas bīskaps Savva. 1898.gadā A.Popovs pārtrauca savu darbību kā mācītājs veselības stāvokļa dēļ. Viņš mira 1907.gada 10.septembrī un apglabāts pie Viļakas pareizticīgo baznīcas. 

1899.gadā par mācītāju tika nozīmēts Liepnas draudzes prāvests Kirils Zaics, kurš no 1900.-1904.gadam veica lielus remonta darbus- baznīcas iegādājās jaunu zvanu, uzcēla nožogojumu ap dārzu. Kopš 30. gadu beigām kā Viļakas pareizticīgo draudzes mācītāji ir bijuši Noseviču dzimtas ļaudis - Ivans Nosevičs, bet pēc tam viņa dēls Vasīlijs Nosevičs.

1964. gada 22. decembrī baznīca nodega un draudzei sākās grūti laiki un tikai pēc 25 gadiem, 1991. gada 14. oktobrī - baznīcas 120 gadu jubilejā notika atjaunotās baznīcas atklāšana.