Viļakas novada vizītkarte

- Izveidots pēc Latvijas Republikas administratīvi teritoriālās reformas 2009. gada 1. jūlijā. Tajā apvienojās Viļakas pilsēta – novada administratīvais centrs un seši apkārtējie pagasti: Kupravas, Medņevas, Susāju, Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru.

- Viļakas novada kopējā teritorija ir 638,79 km2. un  novadā dzīvo 5158  iedzīvotāji (uz 02.01.2018)

- Viļakas novads atrodas Latvijas austrumu daļā – Ziemeļlatgalē. Novads austrumos 66,6 km garumā robežojas ar Krievijas Federāciju, dienvidos - ar mazāko novadu Latvijā – Baltinavas novadu, rietumos - ar Balvu novadu un ziemeļos - ar Alūksnes novadu.

-  Ar Viļakas novadu sākas Eiropas Savienības austrumu robeža

Novada centrs Viļaka

Viļaka izvietojusies Viļakas ezera krastā, pilsētas robeža daļēji iet pa Kiras upi. Atrodas 250 km attālumā līdz Rīgai, 180 km līdz Daugavpilij, 90 km  - līdz Rēzeknei, 8 km – līdz robežkontroles punktam “Vientuļi”

  • viena no vissenākajām lielās latgaļu cilts apdzīvotām vietām
  • viens no Livonijas svarīgākajiem nocietinātajiem robežpunktiem Rīgas arhibīskapijā,
  • Marienhauzenas pils ar apmetni no 1293. gada,
  • viens no četriem stārastijas centriem Latgalē Polijas valdīšanas laikā,
  • lielās Marienhauzenas muižas centrs ar 1829. gadā iegūtajām miesta tiesībām pēc latgales pievienošanas Krievijai,
  • lielākā Latvijas pagasta centrs pirmskara neatkarīgajā Latvijā,
  • pilsēta - Viļakas apriņķa, pēc tam Abrenes rajona centrs no 1945. līdz 1960. gadam.
  • šobrīd - pierobežas mazpilsēta ar bagātu vēsturi un nākotnes cerībām.
(L. Maksimova)
Veidots ar Mozello @ViļakasDome

 .