• Ziemeļlatgales dabas ceļvedis - 

          Ziemellatgale_buklets.pdf

 .