Viļakas novada vizītkarte

 • Izveidots pēc Latvijas Republikas administratīvi teritoriālās reformas 2009. gada 1. jūlijā. Tajā apvienojās Viļakas pilsēta – novada administratīvais centrs un seši apkārtējie pagasti: Kupravas, Medņevas, Susāju, Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru.
 • Viļakas novada kopējā teritorija ir 638,79 km2. un  novadā dzīvo 5158  iedzīvotāji (uz 02.01.2018)
 • Viļakas novads atrodas Latvijas austrumu daļā - Latgalē/Ziemeļlatgalē. Novads austrumos 66,6 km garumā robežojas ar Krievijas Federāciju, dienvidos - ar mazāko novadu Latvijā – Baltinavas novadu, rietumos - ar Balvu novadu un ziemeļos - ar Alūksnes novadu.
 • Ar Viļakas novadu sākas Eiropas Savienības austrumu robeža

Novada centrs Viļaka

Viļaka izvietojusies Latgalē - Viļakas ezera krastā, pilsētas robeža daļēji iet pa Kiras upi. Atrodas 250 km attālumā līdz Rīgai, 180 km līdz Daugavpilij, 90 km  - līdz Rēzeknei, 8 km – līdz robežkontroles punktam “Vientuļi”
 • Viļaka ir viena no vissenākajām lielās latgaļu cilts apdzīvotām vietām
 • Viļakas pilsēta ir bijis viens no Livonijas svarīgākajiem nocietinātajiem robežpunktiem Rīgas arhibīskapijā,
 • Marienhauzenas pils ar apmetni no 1293. gada,
 • viens no četriem stārastijas centriem Latgalē Polijas valdīšanas laikā,
 • Viļaka ir bijusi lielās Marienhauzenas muižas centrs ar 1829. gadā iegūtajām miesta tiesībām pēc latgales pievienošanas Krievijai,
 • lielākā Latvijas pagasta centrs pirmskara neatkarīgajā Latvijā,
 • Viļakas pilsēta - Viļakas apriņķa, pēc tam Abrenes rajona centrs no 1945. līdz 1960. gadam.
 • šobrīd Viļaka - pierobežas mazpilsēta ar bagātu vēsturi un nākotnes cerībām.
(L. Maksimova)


 .