Viļakas vizītkarte

Viļaka izvietojusies Latgalē - Balvu novadā, Viļakas ezera krastā, pilsētas robeža daļēji iet pa Kiras upi. Atrodas 250 km attālumā līdz Rīgai, 180 km līdz Daugavpilij, 90 km  - līdz Rēzeknei, 8 km – līdz robežkontroles punktam “Vientuļi”
  • Viļaka ir viena no vissenākajām lielās latgaļu cilts apdzīvotām vietām
  • Viļakas pilsēta ir bijis viens no Livonijas svarīgākajiem nocietinātajiem robežpunktiem Rīgas arhibīskapijā,
  • Marienhauzenas pils ar apmetni no 1293. gada,
  • viens no četriem stārastijas centriem Latgalē Polijas valdīšanas laikā,
  • Viļaka ir bijusi lielās Marienhauzenas muižas centrs ar 1829. gadā iegūtajām miesta tiesībām pēc latgales pievienošanas Krievijai,
  • lielākā Latvijas pagasta centrs pirmskara neatkarīgajā Latvijā,
  • Viļakas pilsēta - Viļakas apriņķa, pēc tam Abrenes rajona centrs no 1945. līdz 1960. gadam.
  • šobrīd Viļaka - pierobežas mazpilsēta ar bagātu vēsturi un nākotnes cerībām.
(L. Maksimova)


 .