Danči un rotaļas Upītē

Iespēja lustīgi izkustēties kopā ar folkloras kopa „Upīte” dalībniekiem, iepazīstot Ziemeļlatgales kultūru, izdancot vietējos folkloras dančus, rotaļas un citas tradīcijas, kā arī dodas izbraukumos uz Jūsu pasākumu!

Pieteikties iepriekš!

Adrese: Akas laukums 1, c. Upīte, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads
Tel.nr.: +371 29621058
E-pasts: andris.slisans@gmail.com, lipa.kust@gmail.com

Mājas lapa: https://www.upite.lv/
GPS: 57.026364, 27.675411

Jaunums  - Iespēja sekot līdzi Upītes aktivitātēm un jaunumiem, kā arī iegādāties produktus var  - https://www.upite.lv/produkt/

Šogad, 2019. gadā Upītes kultūrtelpa (pieteicējs biedrība “Upītes jauniešu folkloras kopa”) tika iekļauta nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā. Tā ir daļa no vēsturiskā Abrenes apriņķa, kas ir unikāla ar saglabāto un dzīvo Ziemeļlatgales latviešu (latgaliešu) kultūras mantojumu, tradīcijām un valodu. 

Upītes kultūrtelpā robežojas un mijiedarbojas Baltinavas un Šķilbēnu izlokšņu areāli, kā arī vēsturisko lauku centru (miestu) Viļakas un Baltinavas ietekmes areāli. Upīte ievērojama ar to, ka vienīgie Ziemeļlatgalē izzina, pēta, saglabā, attīsta un nodod tālāk dančus, rotaļas un spēles. 

                                                                                                                       “Upītes Uobeļduorzs” 

"Upītes Uobeļduorzs" šobrīd ir vienīgais festivāls, kurš nemainīgi katru gadu pulcē latgaliešu literātus un mūziķus, iepazīstinot gan ar jauniem vārdiem latgaliešu kultūrā, gan aicinot latgaliešu mūziku un literatūru atklāt ikvienam interesentam. Neiztrūkstoša festivāla tradīcija ir arī kāds īpašais viesis –pagājušajā gadā grupa "Linga", 2018. gadā tā bija "Dziesmu dance", pirms tam gan mūziķis Renārs Kaupers, gan dziesminieks Kārlis Kazāks, gan grupas “Inokentijs Mārpls”, “Gain Fast” un citi viesi.

Mīlas dzejas un dziesmu festivāla “Upītes Uobeļduorzs” pirmsākumi meklējami 2002. gadā, un tas ir vecākais līdz šim pastāvošais latgaliešu festivāls pasaulē. Pasākuma idejas autors ir latgaliešu literāts, novadpētnieks, folklorists Antons Slišāns, kurš iedomājās izveidot savdabīgu dzejas dienām veltītu festivālu, lai popularizētu un saglabātu latgaliešu valodu. 2018. gads gan Upītē, gan citviet tiek aizvadīts Antona Slišāna 70. jubilejas, kuru viņš būtu svinējis 28. decembrī, zīmē. Šobrīd festivāla organizēšanu turpina Antona dēls Andris Slišāns ar ģimeni, saglabājot festivālu kā ikgadēju latgaliešu satikšanās reizi un turpinot tradīciju, ka katram māksliniekam vismaz viena dziesma vai dzejolis jāizpilda latgaliski, bet pārsvarā festivālā latgaliešu valoda skan gandrīz simtprocentīgi. 

“Upītes Uobeļduorzs” 2019  -
 .