Viļakas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo baznīca

Adrese: Eržepoles iela 61, Viļaka
T.: +371 29472955 – Leonīds Cvetkovs, draudzes vecākais
T.:+371 27858833
GPS: 57.193173, 27.666219
Iepriekš pieteikties!

Baznīca ir krusteida plānojuma Bizantijas tipa baznīca ar pieciem simetriski izvietotajiem kupoliem. Tā atrodas Viļakas visaugstākajā punktā - 120 m virs jūras līmeņa (seno latgaļu Eržepoles pilskalnā), kā arī baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. No šī uzklana labi pārredzama pilsētas panorāma.

Pirmo pagaidu baznīcu iekārtoja 1867. gadā priesteris Aleksejs Popovs, kad viņš tika pārcelts no Balviem uz Viļaku. Augot draudzei 1868. gadā tika nodibināta Eržepoles draudze un vienlaicīgi tika uzsākta arī jaunā dievnama celtniecība par Svētās Sinodes piešķirtajiem līdzekļiem.  Baznīca uzbūvēta 1871. gadā.

1964. gada 22. decembrī baznīca nodega un draudzei sākās grūti laiki un tikai pēc 25 gadiem, 1991. gada 14. oktobrī - baznīcas 120 gadu jubilejā notika atjaunotās baznīcas atklāšana.Veidots ar Mozello @ViļakasDome

 .