Viļakas luterāņu baznīca

Adrese: Abrenes iela 15, Viļaka, Viļakas novads
T.: +371 29190205 – Inta Dortāne, draudzes vecākā
GPS: 57.1803854, 27.6818486

Baznīca celta 1928.gadā pēc virsmežziņa Kārļa Jozuus  iniciatīvas.  Tā ir būvēta neogotikas stilā, taču celtnes dekorā plaši lietoti gotikas stila elementi . Baznīca atrodas somugru senkapu pakalnā. Tās lielākā vērtība ir altārglezna ‘Jēzus ar mācekļiem iet caur labības lauku’.

* Dievkalpojumi notiek katra mēneša 2. svētdienā plkst. 11.00 un 4.svētdienā plkst. 17.00


Veidots ar Mozello @ViļakasDome

 .